KONSTELACE

Konstelace jsou v mém pojetí jemný, ale účinný způsob, jak poznat sám sebe a pohnout s věcmi, se kterými si nevíme rady.

Konstelace jsou o vazbách
Systémem je naše rodina, partnerství, školní třída, pracovní tým, firma....zároveň je i každý z nás jedinečným systémem s pocity a náladami, myšlenkami, touhami a vzpomínkami. Jako všechny živé systémy, směřujeme k rovnováze a "přežití" celku. V jednání a prožívání nás proto vztahy nevědomě směrují (nejsilněji k vazbám na rodiče a prarodiče). Pochopení principů vzájemných vazeb může pomoci lepšímu fungování celku navzájem.
 
Konstelace jsou pro vás, o vás a vaši tématech...
V bezpečném kruhu je to čas pro zastavení, sebepoznání, pohled na vztahy do kterých patříte, pohled na věci, které vás trápí nebo tíží (vztahy, lásky, smutky, pocity...). Konstelace nepřináší jasná rozuzlení a instantní rady, ale umí otevřít dveře, abyste řešení mohli najít v sobě. Je to možnost podívat se z jiné perspektivy na věci, kterým nerozumíte nebo vás trápí. 
 
Přijďte s vlastním tématem nebo i jen jako „divák/hráč rolí“.
 
Co získáte:
1.
možnost podívat se na problém zvenku a uvidět nové souvislosti,  
2.
zažít/ vyzkoušet si, jak se cítí vaši blízcí a lépe jim porozumět,  
3.
každý z kruhu  (tedy i ten, kdo jen hraje nebo se dívá) si odnese poznání pro něj osobně důležité,  
4. posilu na další cestu
(nehledají se traumata, ale naopak síla a podpora) 

 

Zajímá vás, jak to vypadá v praxi?
Sejde se několik lidí (cizí i známí) a posadí se do kruhu. Kdokoliv z nich pak může přijít se zadáním, tedy něčím, co ho zajímá či trápí (...cítí se sám, hádá se s rodiči nebo sourozenci, má strachy, má dlouhodobé zdravotní potíže, nemá peníze, s partnerem to skřípe, tak nějak se mu nedaří...). 
Po základním popovídání s konstelářem kdo-co-kdy-jak pak konstelář navrhne "role" - osoby z jeho příběhu/ situace. Zadavatel si postupně vybírá z kruhu účastníků zástupce za role (např. někoho za sebe, někoho za kamaráda, někoho za otce...). Ty pak rozestaví uprostřed kruhu a jde si sednout, pozorovat. Systém - vazby mezi jednolivými lidmi - se začne sám projevovat různými pocity, které zástupci v roli mají. Zadavatel nehraje, pouze sleduje dění :)
 
 
 
Ještě více o konstelacích
Konstelace zavedl jako terapeutickou metodu Bert Hellinger (*1925), který zjistil, že zvláště těžké (traumatické) události a situace se v rodech částečně přenáší z generace na generaci. Náš život nevědomky ovlivňují rodové kořeny. Zároveň také objevil logické principy, na kterých rodiny a další "systémy" fungují. Když se rodina (či jiný systém) postaví jako modelová situace - neviditelné vazby se v něm ukážou a je možné "s nimi pracovat". 
O konstelářích
Pokud jste u mne nenašli termín, který by se vám hodil, doporučuji navštívit akci konsteláře, který alespoň:
1. má konstelační výcvik u uznávaného učitele (ne kurz, ale obvykle 1 a více-letý výcvik),
2. máte na něj dobré reference - víte, jak pracuje, co používá, jak je "jemný či drsný"

TIP: u členů České asociace systemických konstelací www.cask.cz máte jistotu, že jsou starší 28.let, mají vystudovanou psychologii či podobný obor, výcvik či dlouhodobé zkušenosti, mají minimálně 1 rok a více praxe, prochází každoročním vzděláváním a supervizí a dodržují etický kodex